جهت ثبت سایت و یا کانال خود به یکی از سه روش زیر اقدام نمایید:

  1. ثبت رایگان: در این روش مراحل ثبت نام سایت و یا کانال شما به صورت عادی و رایگان و طی گذشت حداکثر ۷۲ ساعت انجام می شود و بصورت عمومی در سایت نمایش داده می شوید.(سایت ها و کانال های تکراری ثبت دوباره نمی شود)

  2. نردبان: در این روش سایت ها و کانال هایی که قبلا ثبت شده اند دوباره ثبت نام می نمایند و به صورت نردبانی به ابتدای صفحه و اولین پست صعود می نمایند.

  3. ثبت ویژه: در این روش سایت یا کانال شما ثبت ویژه شده و در بالای صفحه همان مجموعه بصورت مشخص و تمام صفحات بصورت چرخشی و همچنین ثبت نام سریع حداکثر تا ۲۴ ساعت (در صورت خالی بودن مکان) انجام می شود. در این روش ثبت نام تکراری پذیرفته می شود و همچنین یک نردبان به شما در صورت تکرار شدن تعلق میگیرد.

ثبت رایگان
0 تومان
هر هفته
  • تابع قوانین اسلامی و کشوری
  • نمایش فقط در بخش مربوطه
  • ثبت تا ۷۲ ساعت
  • به تعداد نامحدود و مشاهده ترتیبی