همه ی نوشته ها در: سایت سیاسی و اجتماعی

سامانه ثبت نام کارت ملی هوشمند

قابل توجه متقاضيان محترم کارت هوشمند ملي شرايط شهروند مجاز به ثبت نام کارت هوشمند ملي کليه اتباع ايراني بالاي ۱۵ سال تمام که داراي شناسنامه معتبر عکس دار مي باشند. اولويت ثبت نام …