همه ی نوشته ها در: کانال های تلگرام

زیر نظر دارالعلوم (مکی) زاهدان آدرس: ایران-زاهدان– خیابان خیام–خیام ۳–دفتر مؤسسه محسنین تلفن: ۰۵۴-۳۳۴۲۶۴۷۰ شماره کارت مؤسسه جهت واریز کمک های نقدی: کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۷۵۶۷۲ کارت بانک صادرات: ۶۰۳۷۶۹۱۶۴۳۵۸۰۶۴۰

شعارما:احساسات خوب رویدادهای خوب مادراین کانال سعی داریم فقط باتغییرباوربه خودمون و شماکمک کنیم تابه هرآنچه که میخواهیدبرسیدخصوصاسلامت جسمانی وبهبودروانی باابتدایی ترین راهکارها

کانال تلگرام اصفهانی سلام  موضوع کانال: کلی مطالب باحال درباره اصفهان؛مطالب هیجان انگیز ،سرگرم کننده و ارائه تخفیف معرفی جاذبه های تفریحی و گردشگری استان اصفهان و شهرستانها