برچسب خورده: 100 سايت

سایت مدیر آینده

مدیر آینده با هدف آموزش علمی و کاربردی بازاریابی و بازاریابی اینترنتی در راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی که خود شامل رسانه‌های بازاریابی مختلفی است.معتقدیم که برای تبدیل شدن به مدیر آینده نیازمند این …